बंद करे

अस्पताल

इंदिरा गांधी अस्पताल कवरत्ती

डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल कवरत्ती

ईमेल : lk-dmh[at]nic[dot]in
श्रेणी / प्रकार: सरकारी अस्पताल

एफएसी बिथ्रा

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बिथ्रा

ईमेल : moicfacbtr[at]gmail[dot]com
फोन : 04899276221
श्रेणी / प्रकार: प्राथमिक चिकित्सा केंद्र

पीएचसी कदमाथ

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कदमात द्वीप

ईमेल : mophckdt[at]gmail[dot]com
फोन : 04897274725
श्रेणी / प्रकार: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

पीएचसी कल्पनी

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्पनी द्वीप

ईमेल : moicphcklp[at]gmail[dot]com
फोन : 04895252254
श्रेणी / प्रकार: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

पीएचसी किल्तान

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पीएचसी किल्तान

ईमेल : moicklt[at]gmail[dot]com
फोन : 04898272223
श्रेणी / प्रकार: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

पीएचसी चेतलत

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेतलत

ईमेल : phcchetlat[at]gmail[dot]com
फोन : 04899276221
श्रेणी / प्रकार: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

सरकारी अस्पताल मिनिकॉय

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पताल मिनिकॉय आइलैंड्स

ईमेल : ghminicoy[at]gmail[dot]com
फोन : 04892222427
श्रेणी / प्रकार: सरकारी अस्पताल

सीएचसी अग्टाटी

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगाती

ईमेल : chcagatti[at]gmail[dot]com
फोन : 04894242857
श्रेणी / प्रकार: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

सीएचसी अमिनी

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमीनी

ईमेल : aminichc[at]gmail[dot]com
फोन : 04891273532
श्रेणी / प्रकार: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

सीएचसी एंड्रोट

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एंड्रोट

ईमेल : chcandroth[at]gmail[dot]com
फोन : 04893232219
श्रेणी / प्रकार: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र